ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

 

Wykaz znaczących projektów technicznych 
firmowanych nazwiskiem
głównego projektanta
wykonanych
w latach 1979 - 1998r. 

I.       Kompleksowo osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne wielorodzinne:

            projekty techniczne budowy: stacji transformatorowych sieci średnich i niskich napięć,

            sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych, sieci oświetlenia ulicznego i parkowego,

            wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

      1.   Osiedle RSM „Hutnik“ „Raków – Zachód“ w Częstochowie

      2.   Osiedle S.M. „Północ“ przy ul.Brzeźnickiej Jednostka C-1 w Częstochowie

      3.   Osiedle“ Accord“ w dzielnicy Lisiniec w Częstochowie

      4.   Mały Dom Mieszkalny „ Kobex“ przy ul. Sosabowskiego w Częstochowie

      5.   Budynki mieszkalne RSM „Hutnik“ przy ul. Lenartowicza w Częstochowie

      6.   Budynki mieszkalne S.M. „Północ“ przy ul. Czecha w Częstochowie

      7.   Osiedle przy ul.Klonowej w Lublińcu

      8.   Budynki mieszkalne C.S.M. „Nasza Praca“ przy ul. PCK 11 w Częstochowie

      9.   Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Kutrzeby w Częstochowie

II.       Kompleksowo obiekty nauki, przemysłowe, handlowe, administracyjne,

         służby zdrowia, opieki społecznej i sakralne

            projekty techniczne budowy: stacji transformatorowych sieci średnich i niskich napięć,

            sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych, sieci oświetlenia ulicznego i parkowego,

            wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

      1.   Zakład Wytwarzania Betonu " Interferro " na terenie Huty „Częstochowa“ w Częstochowie

      2.   Szkoła Podstawowa nr 48 w dzielnicy „Północ“ w Częstochowie

      3.   Szkoła Podstawowa nr 52 w Dźbowie

      4.   Zespół Szkół Zawodowych. przy ul. Bór w Częstochowie

      5.   Zakład Tworzyw Sztucznych przy ul. Brzeźnickiej w Częstochowie

      6.   Młyn Zbożowy w Koszęcinie

      7.   Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy ul. Wyszyńskiego w Częstochowie

      8.   Dom Pomocy Społecznej „ Zameczek " w Lublińcu.

      9.   Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

    10.   Szpital Dr. Wł. Biegańskiego przy ul.Mickiewicza w Częstochowie

    11.   Centrale telefoniczne systemu B-10 i C-12 na terenie całego województwa częstochowskiego

    12.   „TRW “Polska przy ul. Legionów w Częstochowie

    13.   Hurtownia " Urdom " przy al. Jana Pawła II w Częstochowie

    14.   Hurtownia " Urdom "  we Wrzosowej

    15.   Hurtownia " Urdom przy Al.Jana Pawła II w Częstochowie

    16.   Urząd Wojewódzki przy ul. Sobieskiego w Częstochowie

    17.   Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych przy ul. Złotej w Częstochowie

    18.   Szpital Wojewódzki przy ul.P.C.K w Częstochowie

    19.   Stacja paliw „B.P“. przy ul. Jaskrowskiej w Częstochowie

    20.    Stacja paliw „Aral“ przy al. Wojska Polskiego w Częstochowie

    21.    Ubojnia drobiu przy ul. Rocha w Częstochowie

    22.    Stacja paliw „Aral“ i budynek wielofunkcyjny przy al. Jana Pawła II w Częstochowie

    23.    Kościół z plebanią przy ul. Niepodległości w Częstochowie

    24.    Zakład remontowy obrabiarek „ Interplast 2 “ w Częstochowie

    25.    Restauracja McDonalds^ przy ul. Drogowców ( obok stacji paliw „B.P“). w Częstochowie

    26.    Restauracja i hotel firmy „Hurtrower“ przy ul. Drogowców w Częstochowie

    27.   Zakład Wyrobu Klejów przy ul. Kawiej 13/15 w Częstochowie

    28.    Zakład Z.P.U.H. „WITFOL“ przy ul. Krótkiej w Częstochowie

    29.    Sygnalizacja świetlna przy ul. Warszawskiej w Częstochowie

    31.    Sygnalizacja świetlna przy al. Armii Krajowej w Częstochowie

    32.    Kamienica przy ul. Berka Joselewicza 15 w Częstochowie

    33.    Biurowiec Rejonu Telekomunikacji Myszków w Myszkowie

    34.    Przedsiębiorstwa „Polmak“, „ Rombor“, „Euro-Ted“ i „Lepiarz“ przy ul.Rzeźnickiej 2 w Częstochowie

    35.    Dom Misjonarzy Krwi Chrystusowej przy ul. Mąkoszy w Częstochowie

    36.   Dom Pomocy Społecznej w Irządzach

    38.   Politechnika Częstochowska - segment D i E przy ul. Deglera w Częstochowie

    39.   Reklama firmy „Hurtrower“ przy ul. Drogowców w Częstochowie

    40.   Stacja transformatorowa firmy  „Hurtrower“ przy ul. Drogowców w Częstochowie

    41.   Supermarket „ TESCO “ przy ul. Drogowców w Częstochowie.

    42.   C.A. „1000-lecie“ Telekomunikaca Polska S.A. Z.T. Częstochowa przy ul. Kilińskiego w Częstochowie

    43.   Przychodnia Rejonowa przy ul. Wielkoborskiej w Częstochowie

    44.   Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala „1000-lecia“ przy ul.P.C.K. w Częstochowie

    45.   Kościół Rzymsko-Katolicki przy ul. Iłłakowiczówny w Częstochowie

    46.   Supermarket „ Stinnes “ ( obecnie „O.B.I.“) przy ul. Szajnowicza-Iwanowa w Częstochowie

    47.   Przepompownia ścieków w Kalinie

    48.   Maszty radiowego systemu dostępowego ALCATEL 9800

             na terenie całego byłego województwa częstochowskiego – około 150 szt.

III.     Przebudowy i modernizacje skrzyżowań ulic

                  projekty techniczne budowy zasilania elektroenergetycznego, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego

          oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych 

     1.    Skrzyżowanie trasy DK-1 z drogą na Nieradę i Poraj w miejscowości Poczesna

     2.   Skrzyżowanie DK na Opole, Gliwice i Częstochowę w Lublińcu

     3.   Skrzyżowanie ulic Pułaskiego - Wolności-Krasickiego w Myszkowie

     4.   Skrzyżowanie ulic Kościuszk i - Jana Pawła II w Myszkowie

     5.   Skrzyżowanie ulic Dekabrystów - Okólna w Częstochowie

     6.   Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej – Wyzwolenia - Kisielewskiego

     7.   Skrzyżowanie ulic Traugutta - Kisielewskiego, Dmowskiego - Kisielewskiego w Częstochowie

     8.   Skrzyżowanie ulic Niepodległości - Bór w Częstochowie

     9.   Skrzyżowanie ulic Rocha - Jadwigi w Częstochowie

   10.   Skrzyżowanie ulic Powstańców Warszawy – Leśna - Gościnna w Dźbowie

   11.    Skrzyżowanie ulic Okulickiego – Szajnowicza - Iwanowa w Częstochowie

   12.    Skrzyżowanie ulic Leśna - Paderewskiego w Zawierciu

   12.    Skrzyżowanie trasy DK-1 z ul. Południową w miejscowości Poczesna

   14.    Skrzyżowanie ulic Wyzwolenia - Michałowskiego , Michałowskiego - Dmowskiego w Częstochowie

   15.    Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej - Dekabrystów w Częstochowie

   16.    Skrzyżowanie ulic Faradaya – Legionów - Orlik-Ruckemana w Częstochowie

IV.    Oświetlenie uliczne

                  projekty techniczne budowy zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia ulicznego

          oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych 

    1.     Ulica Listopadowa w Lublińcu

    2.    Ulica Mickiewicza w Lublińcu 

    3.     Ulica Wojska Polskiego i Koszęcińska w Boronowie

    4.    Ulica Klonowa w Potoku Złotym

    5.    Ulica Rejtana w Częstochowie

    6.    Ulica Kopernika w Myszkowie

    7.    Ulica Długa w Częstochowie

    8.    Ulica Skrzydlowska w Kłomnicach

    9.    Ulice w miejscowości Choroń-Biskupice

  10.     Ulica Kisielewskiego w Częstochowie

  11.     Ulica Szajnowicza-Iwanowa w Częstochowie

  12.     Ulica Okulickiego I i II etap w Częstochowie

V.     Koncepcje  układów komunikacyjnych

    1.      Westerplatte / Westerplatte - Armii Krajowej - Jana Pawła II – Rocha - Nowobialska w Cz-wie

    2.    Obwodnica miasta Dobrodzień

VI.    Budowa oświetlenia awaryjnego

                projekty techniczne wewnętrznych instalacji oświetlenia

    1.     Dom Pomocy Społecznej „Zameczek“ w Lublińcu

    2.     Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu

    3.     Zespół Szkół Zawodowych przy ul.Bór w Częstochowie

    4.     Szpital Dr. Wł. Biegańskiego przy ul.Mickiewicza w Częstochowie

    5.     Filharmonia Częstochowska przy ul.Wilsona w Częstochowie

    6.     Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala „1000-lecia“ przy ul.P.C.K. w Częstochowie

    7.     Rejon Telekomunikacji Myszków w Myszkowie

    8.     Dom Pomocy Społecznej w Myszkowie

    9.     Dom Pomocy Społecznej w Irządzach

VII.  Sieci i instalacje teletechniczne

         projekty techniczne sieci  instalacji teletechnicznych

    1.    Osiedle C.S.M. „Nasza Praca“ „1000-lecia“ w Częstochowie

    2.    Osiedle S.M. „Północ“ w Częstochowie

    3.    Osiedle R.S.M. „:Hutnik“ „Raków Zachód“ w Częstochowie

    4.    Osiedle S.M.“Północ“ przy ul.Brzeźnickej jednostka B-1 i C-1 w Częstochowie

    5.    Magistrala  dla osiedla „Północ“ Częstochowskiej Telewizji Kablowej w Częstochowie

    6.    Budynki S.M.“Północ“ przy ul.Czecha w Częstochowie

VIII. Sieci telekomunikacyjne

                projekty techniczne sieci magistralnych, rozdzielczych i abonenckich

    1.    Telefonizacja Osiedla „Wyczerpy Górne“ w Częstochowie

    2.    Telefonizacja gminy Olsztyn

    3.    Telefonizacja gminy Janów

    4.    Telefonizacja Osiedla S.M.“Północ“ przy ul.Brzeźnickej w Częstochowie

    5.    Budowa kanalizacji i sieci telekomunikacyjnej do stacji paliw „Aral“ - Polska przy al. Wojska Polskiego w Częstochowie

    6.    Budowa sieci telekomunikacyjnej do Domu Pomocy Społecznej " Zameczek " w Lublińcu

    7.    Budowa kanalizacji i sieci telekomunikacyjnej do stacji paliw „BP“ przy ul. Drogowców  w Częstochowie

    8.    Przebudowa kabli magistralnych i światłowodowych w ul. Jana Pawła II w Częstochowie

    9.    Budowa sieci telekomunikacyjnej przy ul. Andersa w Częstochowie dla firmy „Kobex“

  10.      Telefonizacja gminy Poczesna - III etap

  11.      Budowa sieci telekomunikacyjnej w Osiedlu „Accord“ w Częstochowie

  12.      Budowa kanalizacji i sieci telekomunikacyjnej do restauracji McDonald's w Częstochowie

  13.      Przebudowa sieci telekomunikacyjnych miejscowych i dalekosiężnych przy stanowisku kontroli pojazdów ciężarowych w Poczesnej

  14.      Budowa kanalizacji i sieci telekomunikacyjnej do wolnostojących kabin telekomunikacyjnych na terenie miasta Częstochowy i Kłobuck

  15.      Telefonizacja dzielnicy Lisiniec w Częstochowie - II etap

  16.      Telefonizacja gminy Olsztyn - II etap

  17.      Podłączenie sterowników sygnalizacji świetlnej do sieci telekomunikacyjnej na skrzyżowa-niach ulic : Wolności - Sobieskiego,

             Pułaskiego - Waszyngtona, Jana Pawła II – Popiełuszki, Jana Pawła II – Warszawska w Częstochowie

  18.      Koncepcja budowy kanalizacji i kabla światłowodowego do Hipermarketu przy al. Wojska Polskiego w Częstochowie.

  19.      Budowa kanalizacji i sieci telekomunikacyjnej do Supermarketu " Stinnes " ( obecnie O.B.I.) w Częstochowie.

  20.      Telefonizacja gminy Przyrów

  21.      Telefonizacja gminy Żarki