ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

 

Wykaz dokumentacji
techniczno-prawnych
wykonanych w 1999r. 

 

 

 

  

L.p. 

Zakres opracowania 

Obiekt  

Inwestor  

1.

Koncepcja zasilania elektroenergetycznego i przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej.

 Strefa ekonomiczna Rudniki

Urząd Miasta Częstochowy  

2.

Zasilanie tymczasowe i przebudowa linii napowietrznej n.n., Przebudowa sieci telekomunikacyjnej; Zasilanie i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku: administracyjnym, sanitariatów i ceremonii pogrzebowej; Oświetlenie: wew. cmentarza, parkingu wschodniego parkingu południowego i ulicy nowoprojektowanej nr 1.

 Cmentarz Komunalny w Częstochowie

3.

Budowa oświetlenia ulicznego. 

 Ulica Jasińskiego w Częstochowie

4.

Budowa przyłącza telefonicznego.  

 Przedszkole przy ulicy Pułaskiego 7 w Myszkowie

Zarząd Miasta

Myszków  

5.

Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego wraz z przebudową urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

 Ulica Rolnicza w Myszkowie

6.

Przebudowa stacji transformatorowej S-542 „ Irządze III “ oraz linii napowietrznej niskiego napięcia; Przebudowa zasilania elektroenergetycznego; Wew. instalacje elektryczne i teletechniczne.  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Irządze

Urząd Gminy

Irządze  

7.

Budowa zasilania elektroenergetycznego i wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.  

 Pawilon naukowo-dydaktycznego

Instytutu Matemetyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska  

8.

Budowa sieci komputerowej.  

 Zakłady „ Gerlach ” S.A. w Drzewicy

„ Gerlach ” S.A.

9.

Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych 15 i 1 kV na terenie dawnego Domgosu przy ul. Drogowców; Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z włączeniem do sieci 15kV; Budowa zasilania placu budowy;  Budowa  dwusekcyjnej 12-to  polowej i  4-ro  transformatorowej  kontenerowej  stacji  transformatorowej z włączeniem do sieci 15kV; Przebudową kontenerowej stacji transformatorowej S-19 i kabli elektroenergetycznych 15 i 1 kV; Budowa sieci rozdzielczej zasilającej obiekty: firmy Chrysler, Tango EB i Odlewnię;  Budowa sieci rozdzielczej  zasilania  placu budowy i oświetlenia placu budowy;  Budowa i  przebudowa  oświetlenia ulicy Drogowców wraz z przebudową urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych.  

 Supermarket TESCO

przy alei Wojska Polskiego i ulicy Drogowców

w Częstochowie

TESCO SAVIA 

TESCO POLSKA  

 

10.

Budowa i włączenie kontenerowej stacji transformatorowej do sieci 15 i 1 kV zasilającej stacji paliw Aral; Przebudowa linii kablowych 15 i 1 kV; Budowa oświetlenia ulicznego; Budowa przyłącza telekomunikacyjnego.  

  Stacja paliw płynnych ARAL

przy alei Jana Pawła II w Częstochowie

ARAL POLSKA  
11.

Budowa i włączenie kontenerowej stacji transformatorowej do sieci 15 i 1 kV zasilającej stacji paliw B.P.; Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;  Budowa  sieci  telekomunikacyjnej;  Wew. instalacje  elektryczne i teletechniczne. 

 Stacji paliw płynnych B. P.

przy ulicy 11-tego Listopada i alei Wojska Polskiego

w Częstochowie 

B.P. POLAND  
12.

Koncepcja zasilania elektroenergetycznego; Budowa sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; Budowa oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Układ komunikacyjny wokół obiektów POLMOZBYT" Sp. z o.o. przy alei Jana Pawła II w Częstochowie

INTERCOMMERCE  
13.

Przebudowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz kolidujących urządzeń elektroenergetycznych.  

 Skrzyżowanie ulic:

Paderewskiego / DK 78 /, Sikorskiego i Leśnej w Zawierciu

Generalna Dyrekcja

Dróg Publicznych

Okręg Południowy  

14.

Przebudowa oświetlenia ulicznego; budowa masztu oświetleniowego; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych.

 Skrzyżowanie ulic:

Częstochowskiej, Wieluńskiej, 3-go Maja i Staszica w Kłobucku

15.

Budowa sygnalizacji świetlnej z zasilaniem elektroenergetycznym; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych. 

 Skrzyżowanie ulic:

Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie

Zarząd Dróg

Miejskich

w Częstochowie

16.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych. 

Kompleksowa modernizacją skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ulicą Dekabrystów w Częstochowie

17.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; przebudowa  kolidujących  urządzeń  elektroenergetycznych i teletechnicznych; przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego.  

 Przedłużenie ulicy Gen. Okulickiego w Częstochowie

 etap I skrzyżowanie z ulicą Rocha i Wręczycką

18.

Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.  

Dobudowa drugiej jezdni ulicy Fieldorfa-Nila w Częstochowie

9.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem elektroenergetycznym na wysokości restauracji „Kosmos” wraz z budową zasilania elektroenergetycznego. 

 Przejście dla pieszych

przy aleja Armii Krajowej w Częstochowie

20.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Okulickiego.  

 Ulica Łódzka w Częstochowie

21.

Przebudowa i budowa oświetlenia z podziałem na urządzenia będące w eksploatacji Z.E.CZ.S.A. i Z.D.M. w Częstochowie.  

 Ulica Okulickiego w Częstochowie

22.

Przebudowa oświetlenia ulicznego i trakcji tramwajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dekabrystów do przejścia przy restauracji „ Kosmos ” .

 Aleja Armii Krajowej w Częstochowie

23.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym - odcinek przy przejeździe kolejowym

 Ulica Grzybowska w Częstochowie

24.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i budową szafy oświetleniowej.  

 Ulica Piastowska w Częstochowie

25.

Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i budową szafy oświetleniowej.  

 Ulica Przestrzenna w Częstochowie

26.

Budowa oświetlenia tunelu wraz z wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; budowa oświetlenia ciągów pieszych przy tunelu.

 Aleja Wyzwolenia w Częstochowie

27.

Budowa oświetlenia ulicznego oraz ścieżek pieszo-rowerowych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym; przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych. 

 Przedłużenie ulicy Szajnowicza-Iwanowa

od ulicy Wawrzynowicza do ulicy Westerplatte

w Częstochowie

28.

Budowa oświetlenia ulicznego oraz chodników pod wiaduktem wraz z zasilaniem elektroenergetycznym

 Wiadukt stanowiący skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z ulicą Rakowską w Częstochowie

29.

Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz chodników pod wiaduktem wraz z zasilaniem elektroenergetycznym

 Wiadukt stanowiący skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z aleją Pokoju w Częstochowie

30.

Przebudowa oświetlenia z wykonaniem zabezpieczenia przeciw wandalom

Przejście podziemne pod aleją Armii Krajowej w Częstochowie

31.

Budowa i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej

Gminy Poczesna w miejscowości: Wrzosowa, Brzeziny

Kolonia, Huta Stara A, Huta Stara B, Korwinów, Słowik,

 Nowa Wieś, Poczesna, Poczesna-Zawodzie, Nierada Kita

Kolonia Borek, Nierada, Wrzosowa Kopalnia, Korwinów.

Telekomunikacja

Polska S.A.

Zakład

Telekomunikacji

Częstochowa  

32.

Budowa i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej; Podwieszenie kabla telekomunikacyjnego na konstrukcjach wsporczych linii elektroenergetycznych n.n.  

Gmina Żarki w miejscowości: Zabobrze, Jaroszów, Zawada i Czatachowa

33.

Budowa zasilania elektroenergetycznego masztów radiodostępu Alcatel  9800

 Lelów U.G., Panki U.G., Opatów U.G., Szczekociny U.G., Dąbrowa Zielona U.G., Żarki U.G., Góra Włodowska U.G., Stara Wieś Ołudza, Strzelce Wielkie, Przystajń Silosy, Biała Górna, Dąbrowno, Kroczyce Przedszkole, Krzepin, Węglowice Bank, Dużykowa, Chlewska Wola, Wręczyca Wielka OSP, Góra Włodowska OSP, Łazów, Włodowice, Łążek, Zalesice OSP, Grodzisko OSP, Golce, Patrzyków, Kuźnica, Zalesice, Dużykowa, Hucisko, Grodzisko.

34.

Budowa zasilania elektroenergetycznego i wewnętrzne instalacje elektryczne  

 Centrale telefoniczne: przy ul. Drzymały 2 w Dźbowie -

 Częstochowie; przy ul. Częstochowskiej 2 w Walęczowie

35.

Budowa rozdzielnicy głównej i wewnętrznych instalacji elektrycznych.  

Nowa centrala telefoniczna w budynku CA „ Tysiąclecie ”

 przy ulicy Kilińskiego 153 w Częstochowie

36.

Budowa zasilania elektroenergetycznego i instalacji elektrycznych.  

 Zespół kabin telefonicznych zlokalizowanych przy: Dworcu

 Głównym PKP i Dworcu Stradom  PKP w Częstochowie

37.

Wewnętrzne instalacje elektryczne  budynku komory zadymień i budynku laboratorium; budowa oświetlenia terenu  

 Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy

 Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie

P. S. P.

w Częstochowie  

38.

Budowa zasilania elektroenergetycznego i przyłącza telekomunikacyjnego  

 Restauracja K.F.C. przy alei Wojska Polskiego i ulicy

 11-tego Listopada w Częstochowie

W. P. I.

„ Wudimeks ”  

39.

Wewnętrzne instalacje elektryczne; budowa oświetlenia terenu    

 Restauracji Burger King przy ulicy Kisielewskiego

 i alei Wyzwolenia  w Częstochowie

40.

Budowa zasilania elektroenergetycznego i wewnętrznych instalacji elektrycznych  

 Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ Jan Kania “

 przy ulicy Wiolinowej 3A w Częstochowie

Z. P. R. - S.

„ Jan Kania “  

41.

Wewnętrzne instalacje elektryczne  

 Węzły cieplne w budynkach mieszkalnych w Częstochowie przy ulicy: Księżycowej 7, 9 i 11,  Niepodległości 11 i 25, Prusa 11, Kościuszki 3,
1-ego Maja 38, Pułaskiego 123,
Kuncewiczowej 8
i
Próchnika 3

C. E. C. P. P.

Częstochowa  

42.

Wewnętrzne instalacje elektryczne  

 Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym 

 przy ulicy Kwiatowej 2A w Myszkowie

Z. B. K.

w Myszkowie  

43.

Przebudowa układu zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych  

 Pracownia Tomografii Komputerowej

 przy ulicy Ogrodowej 49 w Częstochowie

Ośrodek

Badań

Medycznych

„ Diagnostyk ”  

44.

Przebudowa układu zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych  

 Pracownia Tomografii Komputerowej w budynku

Wojewódziej Przychodni Matki i Dziecka

przy ulicy Sobieskiego 7a w Częstochowie

45.

Przebudowa linii napowietrznej n.n. i budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Budynki przy ulicy Karola Miarki w Oleśnie

P. Z. „Agat”  

46.

Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych 

 Stacja paliw przy ulicy Dmowskiego w Częstochowie

S.T.M. „ Transmlecz ”  
47.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Budynki mieszkalne wielorodzinne

przy ulicy Spółdzielczej nr 20, 21, i 22 w Gwoździanach

R.S.P. „ Wyzwolenie ”  
48.

Budowa zasilania elektroenergetycznego dwustronnego

 Budynek mieszkalny wielorodzinny

 przy ulicy Osada Młyńska 5 w Częstochowie

Z. G. M.

w Częstochowie  

49.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Zespół garaży przy ulicy Robotniczej w Lublińcu

Zespół Garażowy  
50.

Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Budynki mieszkalne w miejscowości: Swaciok, Lubliniec

 przy ulicy Leśnej, Olesno przy ul. Wręczyckiej, Lisowice

 przy ulicy Słowackiego, Borki Wielkie przy ulicy Ligenzy,  

 Częstochowie przy ul. Borelowskiego 1/17, Praszka przy

 ulicy Kościuszki

Inwestor

Prywatny