ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

   

 

Wykaz dokumentacji
techniczno-prawnych
wykonanych w 2002r. 

 

 

  

L.p.  Zakres opracowania  Obiekt  

Inwestor

1.

Przebudowa kolidujących linii kablowych 15 i 1 kV.

 Zatoka autobusowa przy ulicy Wieluńskiej

w miejscowości Pajęczno

G.D.D.P.

Okręg Zachodni

2.

Przebudowa telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych

 Ekrany akustyczne przy Trasie DK-1

w miejscowości Wrzosowa

G.D.D.P.

Okręg Południowy

3.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych ś.n. i n.n. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i szafą sterowniczą oświetlenia ulicznego.

 Wiadukt przy ulicy Jagiellońskiej i Bór w Częstochowie

Makro

Cash and Carry

Polska S.A.

4.

Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z kablami optotelekomunikacyjnymi, magistralnymi, rozdzielczymi i abonenckimi. Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej pod przyszłe potrzeby M.Z.D. i M. w Częstochowie

5.

Przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych na terenie Centrum Handlowo-Usługowego

 Teren pod budowę Centrum Handlowo-Usługowe

przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie

DIMEG Bielańska

INVESTMENT "

6.

Budowa Rozdzielni Sieciowej dziesięcio polowej z zasilaniem kablowym 15 kV dla potrzeb Centrum Handlowo-Usługowego zasilanie od strony ul. Krakowskiej z budową trójnika sieciowego 15 kV. Budowa i włączenie linii kablowych 15 kV z RS do stacji transformatorowej w Centrum Handlowo-Usługowym. 

 Centrum Handlowo-Usługowe

przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie

IMMOCZĘSTO ”

 Sp. z o. o.  

7.

Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Budowa sieci oświetlenia ulicznego z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i szafą  sterowniczą oświetlenia ulicznego. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą lokalną z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i sterownikiem sygnalizacji ulicznej.

 Ulica lokalna od ulicy Krakowskiej do ulicy Strażackiej

 w Częstochowie

Miejski Zarząd

Dróg i Mostów

w Częstochowie

8.

Przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych. Budowa oświetlenia ulicznego.

 Drogi łączące trasę DK-1 z Centrum Handlowo-Usługowym

 przy ul. Krakowskiej w Częstochowie

IMMOCZĘSTO ”

 Sp. z o. o.  

9.

Budowa zasilania elektroenergetycznego z przebudową istniejącej sieci zasilającej. Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów.

 Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy ulicy Legionów w Częstochowie

Urząd Miasta

Częstochowy

10.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów, wyznaczenie współrzędnych projektowanych obiektów,

 Dla wszystkich inwestycji zleconych przez

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Częstochowie

Miejski Zarząd

Dróg i Mostów

w Częstochowie

11.

Opracowania zmiany oprogramowania urządzenia sterującego uliczną sygnalizacją świetlną w związku z projektowanym obejściem Rynku Wieluńskiego 

 Skrzyżowanie ulicy Św. Rocha z ulicą Św. Jadwigi

 w Częstochowie

12.

Kompleksowa modernizacji skrzyżowania trasy DK-1 z ulicami Bugajską i Długą wraz z korektą geometrii skrzyżowania. Przebudowa całości kolidującego uzbrojenia podziemnego. Budowa sygnalizacji świetlnej z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i sterownikiem sygnalizacji ulicznej oraz projektem organizacji ruchu.  Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i szafą sterowniczą oświetlenia ulicznego.

Aktualizacja podkładów w systemie numerycznym.

 Skrzyżowanie trasy DK-1 z ulicą Bugajską i Długą

 w Częstochowie

13.

Przebudową kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych. Budowa sygnalizacji świetlnej z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i sterownikiem sygnalizacji ulicznej. 

 Skrzyżowanie alei Pokoju z ulicą Iłakowiczówny

 w Częstochowie

14.

Budowa oświetlenia ulicznego ze skrzynką podziałową.

 Ulica Osada Młyńska i Łukasińskiego w Częstochowie

15.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i szafą sterowniczą oświetlenia ulicznego.

Aktualizacja podkładów w systemie numerycznym.

 Ulica Legionów i Augustowska w Częstochowie

16.

Budowa sieci oświetlenia ulicznego: częściowo na słupach linii elektroenergetycznej, częściowo wydzielonego, z przebudową i wyniesieniem szaf sterowniczych oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe.

 Ulica Narcyzowa w Częstochowie

17.

Budowa sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej

Aktualizacja podkładów w systemie numerycznym.

Przejście dla pieszych przy alei Jana Pawła II

w rejonie Szkoły Podstawowej nr 40 w Częstochowie

18.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów, wyznaczenie współrzędnych projektowanych obiektów, wykonanie przekrojów poprzecznych projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych.

 Dla wszystkich inwestycji zleconych przez

 Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

Zakład

Energetyczny Częstochowa S.A.

19.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15kV i budową sieci rozdzielczej 1 kV, zastawów kablowych i zestawów pomiarowych.

 Zespół budynków wielorodzinnych przy alei Wyzwolenia

 i ulicy Fieldorfa Nila w Częstochowa

20.

Budowa i modernizacja sieci rozdzielczej n.n.

 Osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulic:

Zakopiańskiej, Kaspra del Bufalo, Karaszewicza, Bialskiej, Ukrytej i Łowickiej w Częstochowie

21.

Demontaż istniejącej wieżowej stacji transformatorowej. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 i 1 kV.

 Centrum „ Agata " przy ulicy Lublinieckiej w Dobrodzieniu

22.

Przebudowa i budowa linii napowietrznej 15 kV z budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budową sieci rozdzielczej kablowo-napowietrznej 1 kV.

 Osiedle domków letniskowych

w miejscowości Kuźnica Stara

23.

Przebudowa istniejących i wprowadzenie nowych kabli telekomunikacyjnych własności Z.E. Cz.S.A. wzdłuż ul. Wieluńskiej w Kłobucku na odcinku od ul. Śląskiej do ul Wojska Polskiego z dobudową kanalizacji telekomunikacyjnej i wprowadzeniem przedmiotowych kabli do nowej bazy Rejonu Energetycznego.

 Nowy budynek Rejonu Energetycznego Kłobuck 

24.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z włączeniem do sieci 15 i 1kV i wykonaniem podziału sieci na istniejącej linii napowietrznej n.n. 

 Miejscowość Gęzyn – OSP gmina Poraj

25.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z włączeniem do sieci 15 kV oraz  budową sieci rozdzielczej n.n. i zestawów złączowych. 

 Osiedle domków jednorodzinnych

przy ulicy Dedala w Częstochowie

26.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV z włączeniem do sieci 15kV i budową sieci rozdzielczej n.n.

 Szkoła przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu

27.

Budowa linii kablowej 15kV relacji S-395 do S-596 z budową trójnika 15 kV i demontażem linii napowietrznej 15kV na odcinku od ulicy Weigla do stacji transformatorowej S-40.

 Sieć 15 kV przy ulicy Geodetów w Częstochowie

28.

Przebudowa linii kablowo-napowietrznej 15 kV z przebudową słupowej stacji transformatorowej przy ul. Szamotowej

 Sieć 15 kV przy ulicy Huculskiej w Częstochowie

29.

Budowa zasilania podstawowego i rezerwowego z: zestawem wyłączników głównych p. poż., układem SZR i układem pomiarowym pół pośrednim. Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Budowa całości oświetlenia zewnętrznego terenu i parkingu z szafą sterowniczą oświetlenia. 

 Centrum Handlowe RELAX "

przy alei Pokoju w Częstochowie

B.O.I. 

INWESTOR " S.C.

30.

Wewnętrzne instalacje elektryczne na I i II piętrze budynku dla

projektowanego magazynu oraz archiwum.

 Budynek Cementowni w Małogoszczy

31.

Budowa zasilanie awaryjnego  relacji:  Stacja Pomp Mirów 1 przy ul. Filtrowej 1 -  Centralna  Oczyszczalni  Ścieków  przy ul. Srebrnej z przebudową rozdzielni 15 kV i budową układu pomiarowego. Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów.

 Centralna Oczyszczalnia Ścieków

przy ulicy Srebrnej w Częstochowie

Przemysłowa

Spółka Wodna

WARTA "

32.

Budowa linii kablowej 15kV relacji G.P.Z.  „ Zawodzie ” -  C.P.Ś. 

 Centralna Przepompownia Ścieków

przy ulicy Żabiej w Częstochowie

33.

Budowa środków łączności ISDN BRA dla Banku Śląskiego.

 Bank Śląski - Plac Moniuszki 25 w Koziegłowach 

T.P.S.A.

O.T. Częstochowa

34.

Budowa zasilania elektroenergetycznego z przebudową rozdzielni głównej i układów pomiarowych 

 Budynek mieszkalny i obiekty hodowli drobiu

 przy ulicy Rocha 265 w Częstochowie

Zakład Produkcji

Drobiu

35.

Rozbudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych

 Zakład produkcji obuwia Sagan

przy ul. 11-tego Listopada w Kłobucku

Zakład produkcji obuwia Sagan "

36.

Rozbudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych z przebudowa zasilania elektroenergetycznego

Stacji paliw płynnych Antonów gmina Przystajń 

Stacja paliw K.G.S. sp. z o.o.

37.

Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

 Osiedle domków w zabudowie szeregowej

o funkcji usługowo-handlowo-mieszkaniowej

w rejonie ulic: Wyszyńskiego i Kubiny w Częstochowie

G. & W.

PROJEKT ” S.C.

38.

Przebudowa i rozbudowa linii napowietrznej n.n. z budową zasilania elektroenergetycznego. Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

przy ulicy Żareckiej w miejscowości Masłońskie

Fabryka Papieru S.A.

w Myszkowie

39.

Budowa zasilania elektroenergetycznego kotłowni olejowej z układem przepięciowym i wyłącznikiem głównym p. poż., oraz kompletną wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku głównym.

 Zespół Zakładów Produkcji Pomocniczej

przy ulicy Poselskiej 12/32 w Częstochowie

Cz. P. B. P.

Przemysłówka S.A.

40.

Przebudowa linii napowietrznej 15kV P.K.P.3 relacji: G.P.Z. Poraj – podstacja trakcyjna Żarki od stanowiska słupowego nr 85 do stanowiska słupowego 87.

 Linia napowietrzna 15kV w miejscowości Żarki

„PKP Energetyka” ZAKŁAD STAROPOLSKI

41.

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej wraz z podwieszeniem dodatkowego przewodu

 Myszków ulica: Siewierska i Pogodna 

Zakład

Energetyczny Częstochowa S.A.

42.

Budowa oświetlenia ulicznego na linii napowietrznej n.n.

  Myszków ulica Gruchla 

43.

Przebudowa linii napowietrznej n.n.; wymiana przyłączy do istniejących budynków; budowa zasilania elektroenergetycznego do budynków nowopowstałych. 

 Myszków ulica: Galenowa Palmowa, Batalionów,  

 Sikorka, Chłopskich, Miodowa, Gruchla i Wyzwolenia.

 Żarki Letnisko ulica: Okrężna, Kotowice, Mirów. 

44.

 Budowa zasilania elektroenergetycznego  

 Budynki mieszkalne w Częstochowie przy ulicy:

Kolarskiej dz. nr 807/39, 807/40 i 807/50,

Gomoliszewskiego 9, Pascala 38, Ligii dz. nr 1041/3 

 Częstochowa: Bar przy ulicy Drogowców 9 

Przepompownia ścieków przy ulicy Zawodziańskiej 

 Budynki mieszkalne w Myszkowie przy ulicy: Sikorka 56A, Kościuszki dz. nr 6344, Zielonej dz. nr 5987, Wyzwolenia 167

 Miejscowość: Żarki Letnisko zespołu działek przy ul. Porajskiej  i zespół budynków mieszkalnych przy ul. Okrężnej Siamoszyce dz. nr 284 i 374, Mirów dz. nr 425/1 i 1162, Lgota Murowana dz. nr 456/8, 456/14 i 456/16 Przybynów przy ulicy Ostrowskiej, Kostkowice dz nr 99, Trzebniów dz nr 428 i 581/2, Parkoszowice dz nr 304,