ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

    

Wykaz dokumentacji
techniczno-prawnych
wykonanych w 2003r. 

 

 

   

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
w Częstochowie

2.

Demontaż istniejącej rozdzielni oświetleniowej w stacji transformatorowej; budowa zasilania i rozdzielni oświetleniowej dla ZECZSA; budowa zasilania, zestawu złączowo-pomiarowego i rozdzielni oświetleniowej dla MZD; budowa wydzielonego oświetlenia napowietrznego.

ul. Kazimierza Wielkiego i Olbrachta w Częstochowie

3.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z dwustronnym układem zasilania oraz projektem organizacji ruchu.

skrzyżowanie ulic: Okulickiego i Nowobialskiej w Częstochowie

4.

Budowa zestawu złączowo-pomiarowego z układem półpośrednim; budowa linii kablowej zasilającej z wprowadzeniem do rozdzielni głównej wewnątrz budynku; Przebudowa rozdzielni: głównej, rozdzielni budynku administracyjno-egzaminacyjnego, myjni i portierni z barem

obiekty W.O.R.D. przy ul. Hallera w Częstochowie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie

5.

Budowa zasilania dwustronnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fertnera

budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Fertnera w Częstochowie

M.S.M. Górnik

6.

Przebudowa linii kablowych 15 i 1 kV kolidujących z budową drogi dojazdowej i parkingu przy ulicy Iłłakowiczówny 4

droga dojazdowa i parking przy budynku Iłłakowiczówny 4 w Częstochowie

Z.G.M. T.B.S w Częstochowie

7.

Przebudowa układu zasilania z zasilaniem dwustronnym oraz budowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Filharmonia Częstochowska przy ul. Wilsona 16 w Częstochowie

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

8.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

9.

Rozbudowa rozdzielni niskiego napięcia w istniejącej stacji transformatorowej; przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN przy ulicy Św. Brata Alberta; budowa linii głównej wzdłuż ulicy Martusewicz

osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Martusewicz w Częstochowie

10.

Budowa i włączenie kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4kV do sieci 6kV z budową układu pomiarowego półpośredniego dla zasilania W.O.R.D.

W.O.R.D. przy ul. Hallera w Częstochowie

11.

Wyprowadzenie obwodu kablowego nN z istniejącej stacji transformatorowej „Lubliniec Drozdów” oraz rozbudowa istniejących obwodów nN w celu zasilenia osiedla domków jednorodzinnych

osiedle domków jednorodzinnych pomiędzy ulicami Drozdów i Droniowicką w Lublińcu

12.

Przebudowa linii napowietrznej 15 kV;  budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z linią kablową zasilającą 15 kV; budowa sieci rozdzielczej nN z włączeniem do nowoprojektowanej stacji transformatorowej

osiedle domków letniskowych w miejscowości Kuźnica gm. Koziegłowy

13.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z przebudową i budową linii napowietrznej 15 kV

Psary gm. Secemin

14.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci 15 kV; wymiana transformatora i rozdzielni nN w istniejącej stacji transformatorowej S-35

budynek ZUS przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie

15.

Przebudowa linii kablowych nN

ul. Warszawska 272 w Częstochowie

16.

Przebudowa linii kablowej nN relacji : S-25 ÷ wyjście na sieć przy ul. Mała Warszawka

ulice: Warowna, Główna i Mała Warszawka w Częstochowie

17.

Przebudowa linii napowietrznej 15kV relacji:
Mijaczów ÷ Siewierz na linię kablową

ul. Pułaskiego w Myszkowie

18.

Budowa zasilacza kablowego wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nN i przyłączy do budynków; budową przyłączy do obiektów nowobudowanych;  wykonanie podziału sieci.

ul. Szkolna w Kłobucku

19.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV – aneks zmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z przebudową linii kablowych 15 i 1 kV.

osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy: Cieszyńskiej, Lublinieckiej, Chorzowskiej i Górnośląskiej w Częstochowie

20.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z przebudową i budową linii napowietrznej 15 kV; przebudowa istniejących linii napowietrznych nN z włączeniem do nowoprojektowanej stacji transformatorowej i wykonaniem podziałów sieci; budowa rozdzielni i sieci oświetleniowej.

Wolica gm. Secemin

21.

Budowa sieci napowietrznej nN z włączeniem do nowoprojektowanej słupowej stacji transformatorowej Psary II wraz z kompleksową modernizacją sieci rozdzielczej nN zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej Psary I. Modernizacja istniejącej sieci oświetleniowej z budową rozdzielni oświetleniowej.

Psary gmina Secemin

22.

Rozbudowa linii napowietrznej nN poprzez budowę zestawu złączowego-rozgałęźnego z przyłączeniem istniejących linii kablowych nN i budową sieci rozdzielczej kablowej dla zasilania domków letniskowych

zespół domków letniskowych we  Władysławowie gm. Miedźno

23.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z przebudową linii napowietrznej i budowa linii kablowej zasilającej 15 kV; przebudowa istniejących linii napowietrznych nN z włączeniem do nowoprojektowanej stacji transformatorowej

Dębie gm. Popów

24.

Wymiana wyeksploatowanej napowietrzno-wnętrzowej stacji transformatorowej S-84 na kontenerową stację transformatorową  15/0,4kV; przebudowa i wprowadzenie do stacji transformatorowej istniejących linii 15 i 1 kV

Konopiska-Płuczka gm. Konopiska

25.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z przebudową i budową linii napowietrznej 15 kV; budowa sieci rozdzielczo-oświetleniowej nN z modernizacją istniejącej sieci i wykonaniem jej podziałów

Czarna Wieś gm. Wręczyca Wielka

26.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w przelocie istniejącej linii napowietrznej 15kV relacji Brzózka – Dźbów; włączenie do nowoprojektowanej stacji transformatorowej istniejącej napowietrznej rozdzielczo-oświetleniowej sieci nN z wykonaniem podziałów sieci

Walaszczyki gm. Konopiska

Zakład Energetyczny Częstochowa S.A.

27.

Dobudowa pola liniowego w istniejącej stacji transformatorowej S-587 ; budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z budową linii kablowej zasilającej 15 kV; budowa sieci rozdzielczej kablowej nN ze złączami sekcjonującymi, zestawami złączowo-pomiarowymi, dla zasilania osiedla domków jednorodzinnych

osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Małopolskiej w Częstochowie

28.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z budową linii kablowej zasilającej 15 kV; budowa sieci rozdzielczej kablowej nN ze złączami sekcjonującymi, zestawami złączowo-pomiarowymi, dla zasilania osiedla domków jednorodzinnych

osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Traugutta w Częstochowie

29.

Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-170; budowa linii napowietrznej kablowej 15 kV na przebudowywanej napowietrznej sieci rozdzielczo-oświetleniowej nN z przebudową przyłączy; budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z wykonaniem podziału sieci; budowa rozdzielni oświetleniowej

Gliniana Góra gm. Koziegłowy – obwód Koziegłówki

30.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z budowa linii napowietrznej kablowej 15 kV, zasilanej poprzez przebudowaną stację transformatorową S-170 na przebudowywanej napowietrznej sieci rozdzielczo-oświetleniowej nN z przebudową przyłączy i wykonaniem podziału sieci; budowa rozdzielni oświetleniowej

Gliniana Góra gm. Koziegłowy – obwód Myszków

31.

Demontaż istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-15 ; przebudowa linii napowietrznej 15kV; budowa linii kablowej i napowietrznej kablowej 15 kV, na przebudowywanej napowietrznej sieci rozdzielczo-oświetleniowej nN z przebudową przyłączy; budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV: wykonanie podziału sieci; budowa rozdzielni oświetleniowej

Gęzyn gm. Poraj

32.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z przebudową i budową linii napowietrznej 15 kV; budowa sieci rozdzielczej nN z zasileniem istniejących linii napowietrznych nN i wykonaniem na nich podziału sieci.

ul. Częstochowska w Blachowni

33.

Demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej S-40 z budową w jej miejsce kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 0raz przebudową i włączeniem istniejących kabli 15 i 1 kV; budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z budową linii kablowej zasilającej 15 kV; przebudowa istniejącej sieci rozdzielczo-oświetleniowej z włączeniem do stacji i wykonaniem podziału sieci

ulice: Makuszyńskiego, Św. Brata Alberta i Jemiołowa w Częstochowie

34.

Budowa linii kablowej i napowietrznej kablowej 15 kV, na przebudowywanej napowietrznej sieci rozdzielczo-oświetleniowej n.n. z przebudową przyłączy; budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV: wykonanie podziału sieci; budowa rozdzielni oświetleniowej

ul. Makuszyńskiego i Klonowicza w Częstochowie

35.

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i szafą oświetlenia ulicznego

ul. 3-go Maja i 11-tego Listopada w Kłobucku

Urząd Miasta w Kłobucku

36.

Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego z: zasilaniem elektroenergetycznym, zestawem złączowo-pomiarowym i szafą oświetlenia ulicznego

ul. Fertnera w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
w Częstochowie

37.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku produkcyjnego

ul. Dojazdowej 1a w Częstochowie

SUDER&SUDER
Sp. z o.o.