ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2005r.  

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Instalacja oświetlenia awaryjnego, bezpieczeństwa i ewakuacyjnego – hala magazynowa tekturnicy OTOR Silesia S.A.

Tychy

KROMISS – BIS Sp. z o.o.

2.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna
Oddział w Częstochowie
Zakład Energetyczny Częstochowa
Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

3.

Wymiana – remont kabla nN relacji stacja transformatorowa S-108 6/0,4kV – złącze kablowe ZK 9142

ul. Cmentarna w Częstochowie

4.

Wymiana – remont awaryjnego kabla ŚN relacji: S-66 ÷ S-616 w Częstochowie

ul. Srebrna w Częstochowie

5.

wymiana – remont awaryjnych kabli ŚN relacji: RS Bór ÷ stacja transformatorowa MZK

ul. Bór w Częstochowie

6.

Budowa i włączenie projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV do sieci 15kV i 1 kV - dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych. Budowa złączy rozgałęźnych i sieci rozdzielczej 1 kV

ul. Mościckiego w Częstochowie

EDILGI SP. Z. O.O.

7.

Wymiana istniejącej stacji transformatorowej słupowej S-40 15/0,4kV na cztero-polową stację transformatorową kontenerową przy ul. Makuszyńskiego. Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV
przy ul. Jemiołowej wraz z zasilaniem 15kV oraz budową i przebudową sieci rozdzielczej 1kV

ul. Makuszyńskiego
i ul. Jemiołowa w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

8.

Modernizacja sieci nN z wymianą przyłączy

Kostrzyna gmina Przystajń

9.

Wymiana – remont awaryjnych kabli ŚN relacji: S-584 ÷ linia napowietrzna 15 kV kierunek SE Aniołów, S-584 ÷ linia napowietrzna 15 kV kierunek SE Rędziny

Częstochowa

10.

Instalacje wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtykowych i odbiorników stacjonarnych – zewnętrzne instalacje piorunochronne – hala magazynowa tekturnicy OTOR Silesia S.A.

Tychy

KROMISS – BIS Sp. z o.o.

11.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

12.

Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej z dwustronnym układem zasilania

skrzyżowanie ulic: Kołakowskiego, Obrońców Westerplatte  i Obrońców Poczty Gdańskiej w Częstochowie

13.

Budowa sieci kablowej rozdzielczej nN oraz zmiana trasy niewykonanej linii kablowej ŚN w celu zasilania zespołu działek

ul. Małopolska w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

14.

Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-170, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15kV. Przebudowa i budowa sieci rozdzielczej 1 kV wraz z przyłączami - obwód Koziegłówki

Gliniana Góra gm. Koziegłowy

15.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15kV. Przebudowa i budowa sieci rozdzielczej 1 kV wraz z przyłączami – obwód Myszków

Gliniana Góra gm. Koziegłowy

16.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15kV Modernizacja sieci i przyłączy nN zasilanych z nowej i istniejącej stacji transformatorowej

Psary gm. Secemin

17.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku

ul. Malinowskiego w Kamyku

Joanna Kaczmarek

18.

Wymiana awaryjnych kabli 15kV relacji: SE Błeszno ÷ SE Hutników; SE Błeszno ÷ SE Raków

dzielnica Błeszno w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

19.

Wymiana awaryjnych kabli 15kV relacji: GPZ Koniecpol ÷ Włoszczowa, GPZ Koniecpol ÷ Grodzisko, GPZ Koniecpol ÷ Olbrachcice, GPZ Koniecpol ÷ S-721 Chrząstów

Koniecpol

20.

Opracowanie koncepcji systemu sterowania i kontroli ulicznej sygnalizacji świetlnej

Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

21.

Budowa oświetlenia stadionu piłkarskiego wraz z dwustronnym układem zasilania. Montaż agregatu prądotwórczego 100 kVA

ul. Piłsudskiego w Dębicy

Urząd Gminy w Dębicy

22.

Modernizacja sieci 15 kV w dzielnicy Lisiniec - etap I. Przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej S-16 na cztero-polową kontenerową stację transformatorową wraz z przebudową i rozbudową linii 15 kV relacji: S-536 ÷ S-16.

ul. Lwowska, Bytomska, Górnośląska, Łęczycka, Szczecińska, Wręczycka, Sosnowiecka w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

23.

Modernizacja sieci 15 kV w dzielnicy Lisiniec - etap II. Przebudowa linii napowietrzno-kablowej 15 kV relacji: S-537 ÷ S-16 wraz z demontażem odgałęzienia linii napowie-trznej 15 kV relacji: Kawodrza ÷ Mleczarnia od stanowiska słupowego nr 64 ÷ S-16 i budową linii kablowej 15 kV relacji: S-16 ÷ S-343.

24.

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego budynków mieszkalno-usługowych

ul. Sikorskiego 34 w Częstochowie

ALPOM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

25.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z układem dwustronnego zasilania i przebudową oświetlenia

skrzyżowaniu ul: Warszawskiej i Norwida w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

26.

Modernizacja sieci 15 kV w dzielnicy Lisiniec - etap III. Przebudowa istniejącej wieżowej stacji transformatorowej S-15 na cztero-polową kontenerową stację transformatorową wraz z przebudową linii kablowo-napowietrznej 15 kV relacji: S-7 ÷ S-15 i przebudową linii kablowej 15 kV relacji: S-536 ÷ S-15.

ul. Lwowska, Bytomska, Górnośląska, Łęczycka, Szczecińska, Wręczycka, Sosnowiecka w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

27.

Modernizacja sieci 15 kV w dzielnicy Lisiniec - etap IV. Włączenie istniejącej słupowej stacji transformatorowej S-89 w linię kablową 15 kV relacji: S-536 ÷ S-16 wraz z demontażem linii napowietrznej 15 kV relacji: Kawodrza ÷ Mleczarnia od stanowiska słupowego nr 79 ÷ 62 i demontażem odgałęzienia linii napowietrznej 15 kV relacji: Kawodrza ÷ stacja S-250 od stanowiska słupowego nr 14 ÷ stacji S-89

28.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i 1kV w celu zasilania zakładu „LEOPLAST” – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

ul. Legionów 124 w Częstochowie

 

29.

Przebudowa i rozbudowa sieci napowietrznej nN wraz z przyłączami

ul. Chorońska w Poraju

30.

Wymiana awaryjnych kabli 15kV relacji: SE Sikorskiego ÷ S-180 Teatr

Częstochowa

31.

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z włączeniem do sieci 15kV i  1kV. Przebudowy linii napowietrznej 1kV wraz z przyłączami. Wykonanie podziału sieci

ul. Chłopska w Lublińcu

32.

Wewnętrzne instalacje elektryczne w kotłowni Urzędu Poczty

Bestwina

PUP PUMAR

33.

Budowy oświetlenia drogowego i parkowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania

ul. Sikorskiego i Markoniego w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

34.

Wykonanie aktualizacji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych oraz studium wykonalności dla zadania „Przebudowa ul. 7-miu Kamienic” opracowanie studium wykonalności dla zadania  „Budowa pasażu Iłłakowiczówny na odcinku od ul. Prusa do ul. Okrzei” i „Budowa kładki nad torami PKP” oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadań „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Rolniczej” i „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kiedrzyńskiej”

Częstochowa

35.

Wykonanie projektu planu założeń zaopatrzenia gminy Blachownia w energię elektryczną

gmina Blachownia

Urząd Miejski w Blachowni

36.

Przebudowa linii napowietrznej 15kV relacji: Mijaczów ÷ Siewierz

ul. Pułaskiego w Myszkowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

37.

Budowa linii kablowej 15 kV relacji: GPZ Stradom ÷ projektowana rozdzielnia sieciowa przy ul. Jagiellońskiej wraz z wyposażeniem pola w GPZ Stradom dla zasilania Centrum Zaopatrzenia Makro przy ul. Jagiellońskiej

ul. Filomatów, Monte Cassino i Jagiellońska w Częstochowie

MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.

38.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z zasilaniem linią kablową 15. Budowa rozdzielni oświetleniowej z układem SZR i liniami zasilającymi 1 kV dla zasilania oświetlenia stadionu Miejskiego Ośrodka Piłkarskiego „ Raków”

ul. Limanowskiego w Częstochowie

SPAK Studio Projektowe

39.

Budowy oświetlenia drogowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania

ul. Sejmowa w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

40.

Przebudowa linii napowietrznych 110 kV relacji: Kiedrzyn ÷ Zagórze i Aniołów Kiedrzyn kolidujących z projektowanym północnym korytarzem połączenia komunikacyjnego dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy z drogą krajową nr 1 / DK-1 / na odcinku od ul. Michałowskiego do ul. Brata Alberta

ul. Michałowskiego i Brata Alberta w Częstochowie

41.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z układem dwustronnego zasilania Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową skrzyżowaniu ul. Fieldorfa-Nila z ul. Michałowskiego i Sosabowskiego

ul. Fieldorfa-Nila wraz ze skrzyżowaniem z ul. Michałowskiego i Sosabowskiego w Częstochowie

42.

Budowy oświetlenia drogowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania

ul. Główna i Przejazdowa w Częstochowie

 

43.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego

działka nr ewid. 1391 w m. Ostrowy gm. Miedźno

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

44.

Budowy oświetlenia drogowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania

Psary gm. Secemin

Urząd Gminy Secemin

45.

Wewnętrzne instalacje elektryczne w kotłowni

Polska Cerekiew

PUP PUMAR

46.

Wymiana nieusieciowionej linii kablowej 15 kV relacji: S-483 15/0,4 kV ÷ S-414 15/0,4 kV

ul. Bełchatowska w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

47.

Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „LEOPLAST”

ul. Legionów w Częstochowie

LEOPLAST Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

48.

Budowy oświetlenia drogowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania

ul. 3-go Maja w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

49.

Inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Poczesna wraz z analizą techniczno-ekonomiczną wymiany opraw oświetleniowych

gm. Poczesna

Urząd Gminy Poczesna

50.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15kV Budowa linii kablowych 1 kV zasilających budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego

ul. Rolnicza 33 w Częstochowie

I Urząd Skarbowy w Częstochowie

51.

Budowy oświetlenia drogowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania. Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych związanych z przebudową ul. Wielkoborskiej

ul. Wielkoborska w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

52.

Budowa oświetlenia parkowego  wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania

łącznik ul. Racławickiej z aleją N.M.P. w Częstochowie

53.

Budowy oświetlenia drogowego wraz z budową rozdzielni oświetleniowej i układu zasilania. Przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych związanych z przebudową ul. Nałkowskiej i Gałczyńskiego

ul. Nałkowskiej i Gałczyńskiego w Częstochowie

54.

Opracowanie wytycznych do projektowania na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Blachownia. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego. Dobudowa linii oświetleniowych i opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy  Blachownia

ul. Lubliniecka, Malicka, Wręczycka, Piastów, Krucza, Sienkiewicza, Sosnowa, Konopnickiej i łącznik ul. Wspólnej i Wiśniowej w Blachowni; pomnik w Cisiu; ul. Ogrodowa, Sadowa, Cmentarna i Długa w Łojkach; ul. Podmiejska, Nowa, Stara, Krzywa i Wyścigowa w Wyrazowie, ul. Mostowa w Gorzelni; ul. Borówkowa i Wrzosowa w Konradowie

Urząd Miejski w Blachowni