ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2008r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna

Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

2.

Wymiana nieusieciowionych linii kablowych 15 kV relacji: S-229 ÷ S-228 15/0,4 kV i S-228 ÷ S-221 15/0,4 kV

ul. Czartoryskiego w Częstochowie

3.

Wymiana awaryjnej linii kablowej 15 kV relacji: SE Zawodzie – SE Śródmieście

ul. Mirowska, Nadrzeczna, Krótka i Wały Dwernickiego do ulicy Lelewela w Częstochowie

4.

Wymiana nieusieciowionych odcinków linii kablowych 15 kV relacji: SE Sikorskiego – stacja transformatorowa S - 225 15/0,4 kV, SE Sikorskiego – stacja transformatorowa S - 23 15/0,4 kV

ul. Szajnowicza-Iwanowa, Sikorskiego, Łódzka i al. Jana Pawła II w Częstochowie

Enion Grupa Tauron Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

5.

Modernizacja sieci ŚN zasilanych z SE Sabinów – etap I

Budowa 6-cio polowej kontenerowej rozdzielni sieciowej 15 kV ( RSN-623 ) z włączeniem do sieci 15 kV. Budowa linii kablowych 15 kV relacji:  RSN-623 ÷ S-141 i stanowisko słupowe nr 8 ( linii napowietrznej 15 kV   relacji SE Kawodrza ¸ S-99 ) ÷ S-532. Demontaż odcinka linii napowietrznej 15 kV ( linii relacji SE Kawodrza ¸ S-99 ) stanowisko słupowe nr 8 ÷ nr 1 na terenie SE Sabinów. Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej 1 kV.

dzielnica Sabinów w Częstochowie

6.

Budowa linii kablowej nN z S-524 15/0,4 kV do istniejącego ZK przy ul. Piłsudskiego 41/43 oraz od ZK przy ul. Piotrkowskiej 14 do ZK przy Domu Archidiecezjalnym przy ul. Ogrodowej 42

ul. Piłsudskiego, Piotrkowska i Ogrodowa w Częstochowie

7.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

8.

Budowa oświetlenia parkowego Parku Parkitka

dzielnica Parkitka w Częstochowie

9.

Modernizacja sieci ŚN zasilanych z SE Sabinów – etap II

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV w miejsce demontowanej słupowej stacji transformatorowej S-118. Demontaż odcinka linia napowietrznej 15 kV ( linii relacji SE Kawodrza ¸ S-99 ) stanowisko słupowe nr 8 ÷ S-140 oraz odgałęzienia do S-210 i słupa nr 10.  Budowa linii kablowych 15 kV relacji: RSN-623 ÷ S-210, S-210 ÷ kabel ze zdemontowanego stanowiska słupowego nr 10, RSN-623 ÷ S-290. Budowa rozgałęźnika sieciowego 15 kV typu TPM 24-3 LLL przy S-140 z włączeniem do sieci 15 kV. Przebudowa sieci napowietrzno-kablowej 1 kV

dzielnica Sabinów w Częstochowie

Enion Grupa Tauron Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

10.

Budowa linii kablowej nN od ZK przy ul. Piotrkowskiej 16 do ZK przy Domu Archidiecezjalnym przy ul. Ogrodowej 42

ul. Piotrkowska i Ogrodowa w Częstochowie

11.

Budowa i włączenie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV dla poprawy parametrów sieciowych odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych 15/04 kV S-51, S-69, S-71 oraz przyłączenia nowych odbiorców

ul. Krasickiego w Myszkowie

12.

Budowa sieci zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia parkingów obiektów Carrefour Polska

al. Wojska Polskiego w Częstochowie

Carrefour Polska

13.

Przyłączenie budynku mieszkalnego

ul. Bór 61 w Częstochowie

Enion Grupa Tauron Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

14.

Budowa linii kablowej ŚN, demontaż linii napowietrznych ŚN, budowa dwóch stacji transformatorowych i budowa sieci nN dla podłączenia działek budowlanych

ul. Częstochowska w Janowie

15.

Budowa linii kablowych 15 kV dla zasilania istniejącej stacji transformatorowej S – 6051 „ KABEX ”, demontaż linii napowietrznej zasilającej  stację transformatorową S – 6051

w Janowie