ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2011r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa
Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

2.

Budowa linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV S-758 Krzepice Dąbrowskiego 2, celem przyłączenia trzech działek budowlanych

ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice

3.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV

ul. Nadrzeczna w m. Boronów

4.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci 15 i 1 kV

ul. Olszowiec w m. Borowianka

5.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji: RS Zawady ÷ SO-3021 15/0,4kV „Kotłownia

ul. Brzeźnicka w Częstochowie

6.

Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego dla zasilania sali przyjęć weselnych
i budynku mieszkalnego

ul. Akacjowa 2/4 w Woli Hankowskiej
gm. Mykanów

P.H.U. GREG-BISS 
Grzegorz Mizera

7.

Budowa oświetlenia drogowego wraz
z budową kanalizacji teletechnicznej

ul. Żużlowa na odcinku od
ul. Legionów do ul. Olsztyńskiej
w Częstochowie

Studio Projektowe Anny Kasprzyk

8.

Wymiana linii kablowej 15kV relacji:
S-256 15/0,4kV ÷ S-47 15/0,4kV oraz nieusieciowanego odcinka linii kablowej 15kV relacji: S-256 ÷
 S-48 15/0,4kV

ul. Okólna i Dekabrystów
w Częstochowie

Enion Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa

9.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji: RS Zawady ÷ SO-3021 15/0,4kV „Kotłownia

ul. Brzeźnicka w Częstochowie

10.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV na odcinku od mufy przelotowej u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Skorupki do stacji transformatorowej 15/0,4kV S-286 „Kłobuck Bloki 3”

ul. Szkolna i ul. Skorupki w Kłobucku

11.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV na odcinku od mufy przelotowej u zbiegu ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego do stacji transformatorowej 15/0,4kV S-319 „Kłobuck ODJ2”

ul. 11 Listopada w Kłobucku

12.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji: S-61 15/0,4kV ÷ Kotłownia Lisiniec (SO-3022)

ul. Wręczycka, Rocha, Mazowiecka, Świętokrzyska w Częstochowie

13.

Budowa powiązania kablowego pomiędzy stacjami transformatorowymi S-570 i S-505

ul. Żużlowa i ul. Łanowa
w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Częstochowie