ul. Kutrzeby 32, 42-200     Częstochowa

     Wykaz dokumentacji techniczno-prawnych wykonanych w 2013r.

L.p.

Zakres opracowania

Obiekt

Inwestor

1.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Częstochowie

2.

Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-329 "Danków Młyn", przebudowa odcinka linii 15kV, kompleksowa modernizacja sieci nN

miejscowość Danków, gm. Lipie

3.

Przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej 1kV wraz z przyłączem kablowym do ZK ul. Poleska 116, kolidującymi z planowanym zjazdem na projektowaną drogę osiedlową

ul. Poleska w Częstochowie

"KAPITAŁ" S.A. Spółka Komandytowa

4.

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej
wraz z budową linii kablowych 15 kV

ul. Świętokrzyska, Rocha
i Mazowieckiej w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

5.

Kompleksowa modernizacja obwodów linii napowietrznej nN zasilanych ze stacji:
S-038 15/0,4kV „Krzepice Targowa”
S-039 15/0,4kV „Krzepice Dąbrowskiego w miejscowości Krzepice

miejscowość Krzepice

6.

Wymiana nieusieciowanych linii kablowych 15kV relacji: S-282 15/0,4kV ÷ S-279 15/0,4kV oraz S-282 15/0,4kV ÷ S-368 15/0,4kV (na odcinku od S-282 ÷ mufa przy ul. Waszyngtona)

ul. Śląska, Waszyngtona i Korczaka
w Częstochowie

7.

Wymiana nieusieciowanej linii kablowej 15kV relacji:
S-236 15/0,4kV ÷ S-552 15/0,4kV - aneks zmiana trasy

ul. Krótka w Częstochowie

8.

Kompleksowa modernizacja części istniejącej linii napowietrznej 15 kV relacji: SE Rębielice - Albertów odcinek pomiędzy stanowiskami słupowymi od nr 30 do 56
ETAP II-A

Linia Rębielice - Albertów

9.

Wymiana istniejącej stacji transformatorowej S-575 15/0,4kV "Dębowiec Mały 1" oraz kompleksowa modernizacja obwodu niskiego napięcia

miejscowość Dębowiec Mały
gm. Strzelce Wielkie

10.

Modernizacja sieci napowietrznej nN na terenach sadziowych w miejscowości Gołuchowice ze stacji transformatorowej
S-258 Gołuchowice 2

Miejscowość Gołuchowice

P.P.U.H. "EL-SYSTEM" Tomasz Łuszczyński

11.

Zasilanie placu budowy dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej

ul. Poleska w Częstochowie

"KAPITAŁ" S.A. Spółka Komandytowa

12.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu 
w Częstochowie

13.

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie elektrycznym
i telekomunikacyjnym na zadaniu: Przebudowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do al. Pokoju

ul. Rejtana w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu 
w Częstochowie

14.

Budowa oświetlenia drogowego

ul. Sojczyńskiego-Warszyca
w Częstochowie

15.

Demontaż istniejącej stacji transformatorowej S-345 15/0,4 kV Kłobuck Liceum i budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz
z włączeniem do sieci SN i nN, modernizacją obwodów linii napowietrznych nN zasilanych ze stacji S-345 15/0,4 kV i S-044 15/0,4 kV
 

ul. Skorupki w Kłobucku

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

16.

Skablowanie linii napowietrznej SN relacji Olesno-Wachów przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione

Olesno-Wachów

17.

Modernizacja istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN Lubsza S-296 obw. Wieś

miejscowość Lubsza

18.

Aktualizacja podkładów sytuacyjno-wysokościowych z naniesieniem ewidencji gruntów w systemie numerycznym

Dla wszystkich inwestycji zleconych przez Gminę Lipie

GMINA LIPIE
LIPIE

19.

Budowa oświetlenia drogowego

miejscowość Danków gmina Lipie

20.

Budowa oświetlenia drogowego

miejscowość Szyszków gmina Lipie

21.

Budowa oświetlenia drogowego

ulicy Bławatkowa w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu 
w Częstochowie

22.

Modernizacja zasilania I-ej Al. NMP i pl. Daszyńskiego w Częstochowie w ramach rewitalizacji Al. NMP, Pl. Biegańskiego (odcinek od ul. Wilsona do Pl. Daszyńskiego włącznie)

Al. NMP i Plac Daszyńskiego
w Częstochowie

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 
w Częstochowie

23.

Budowa linii kablowych 15kV dla zasilania stacji transformatorowych S-22 6/0,4kV oraz S-110 6/0,4kV w związku z ich przeizolowaniem na napięcie 15kV

ul. Jagiellońska w Częstochowie